Trotski i la República Catalana

Quan l’estiu de 1934 es va plantejar amb tota la seva acritud el conflicte entre el govern de la Generalitat i el govern de la República de Madrid, arran de la promulgació de la Llei de Contractes de Conreu, feia uns quants mesos que a Catalunya s’havia constituït ja l’Aliança Obrera, promoguda bàsicament pel Bloc Obrer i Camperol que liderava Joaquim Maurín. A partir de la originària Aliança Obrera contra el feixisme, que s’havia fundat el març de 1933, el 9 de desembre del mateix any es va constituir la definitiva Aliança Obrera, com a resposta al triomf electoral de les dretes a les eleccions del 19 de novembre anterior. L’amenaça involucionista que comportava aquest resultat electoral -amb radicals i CEDA ostentant la majoria parlamentària- va forçar a la creació d’un front únic obrer del qual a Catalunya en van quedar voluntàriament al marge la CNT i el Partit Comunista. Segons el seu manifest fundacional l’Aliança Obrera s’havia creat amb l’objectiu bàsic de frenar l’ofensiva antisocial de la dreta espanyola i d’evitar qualsevol cop d’Estat que imposés una dictadura feixista. L’experiència alemanya, amb l’ascens de Hitler al poder era massa recent com perquè no es podés tornar a reproduir una situació similar a l’estat espanyol. L’Aliança Obrera era, per tant, un organisme clarament defensiu, que pretenia ajuntar esforços a fi d’evitar i d’enfrontar-se, si era el cas, a la reacció de les forces d’extrema dreta espanyola.

L’evolució dels esdeveniments -la política clarament antisocial que va desenvolupar el nou govern- va acabar provocant una progressiva radicalització de la situació i que l’Aliança Obrera catalana desenvolupés una política molt més ofensiva, tant en relació al govern de Madrid com, finalment, al de Barcelona. Ja el 13 de març de 1934 va convocar una vaga general en solidaritat amb els obrers vaguistes de Madrid que, si bé va fracassar a Barcelona, va acabar triomfant a la majoria de ciutats industrials de Catalunya, tot i haver estat boicotejada pel govern de la Generalitat i no disposar del recolzament de la CNT. Amb motiu d’aquesta vaga, Maurín i Andreu Nin van ser entrevistats per la periodista Irene Polo, i tots dos van coincidir en afirmar, Maurín que calia estendre el moviment al conjunt de l’estat perquè només així  “la classe obrera podrà aconseguir l’objectiu de prendre el poder”, i Nin que “el cas és unir-se per aconseguir un mateix fi: la dominació del feixisme mitjançant la conquesta del Poder per la classe treballadora. En això estem tots d’acord; àdhuc els sindicalistes que són àcrates”. Plantejat el contenciós amb Madrid -i també, cal recordar-ho, amb els propietaris catalans de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre- el juny de 1934 l’Aliança Obrera catalana va celebrar una conferència en la que es va adoptar l’acord que textualment plantejava que “si el govern contrarrevolucionari de Madrid  ataca Catalunya i aquí amb aquest motiu es proclama la República Catalana, l’Aliança Obrera recolzarà el moviment, procurant prendre la direcció amb l’objectiu de conduir-lo cap al triomf de la República Socialista Federal”. Encara, abans d’octubre de 1934, l’Aliança Obrera va portar a terme una altra demostració de força quan el dia 10 de setembre va organitzar una manifestació a Barcelona, en contra dels grans propietaris de l’Institut Agrícola Català, en la que hi van participar unes 25.000 persones.

És en aquest context que Trotski va escriure el seu article, amb un to marcadament crític tant en relació amb els militants trotskistes catalans i espanyols que liderava l’Andreu Nin, com amb Maurín i amb la pròpia Aliança Obrera. Val a dir que, com en tantes altres ocasions faria en el futur, el revolucionari rus escrivia els seus suggeriments partint de la seva experiència durant la revolució russa i aplicant el model que els bolxevics havien seguit en el procés que va menar al seu triomf l’octubre de 1917. D’aquí, en bona mesura, unes crítiques que, de fet, venien de lluny. Certament, les relacions entre Nin i els trotskistes espanyols amb Trotski no havien estat especialment bones i aquest no havia vist amb bons ulls les relacions que Nin havia mantingut amb Maurín quan el setembre de 1930 havia retornat a Catalunya des de Rússia, fins al punt que pràcticament va forçar-ne la ruptura el juny de 1931. Posteriorment, en la crisi que va afectar l’Esquerra Comunista de Nin, i que s’havia prolongat fins a 1933, i en les tenses relacions que havia mantingut amb el Secretariat Internacional trotskista, les intervencions de Trotski sempre havien estat especialment crítiques. Curiosament, però, en el decurs de 1934 els articles que van aparèixer publicats a la revista “Comunismo”, l’òrgan teòric de l’Esquerra Comunista, firmats per Trotski, gairebé sempre es referien a la situació internacional o a aspectes històrics -en el número del mes de febrer publicà l’article Repaso histórico sobre el frente único- sense que hi hagi cap article específic sobre la situació espanyola o catalana. I el setembre de 1934 una editorial de “Comunismo” anunciava ja la imminent  ruptura amb Trotski i el trotskisme internacional.

Les relacions de Trotski amb Maurín i amb el Bloc Obrer i Camperol havien estat històricament molt més crítiques. Per Trotski Maurin i el BOC representaven una opció “centrista” que en cap cas podia ésser capaç de dirigir un procés revolucionari. Ja el juliol de 1931 havia recomanat als seus partidaris espanyols que portessin a terme una crítica radical contra  la política de Maurín, “aquesta barreja de prejudicis petitburgesos, d’ignorància, de “ciència” provinciana i murrieria política”. Les crítiques sobre el programa i l’actuació del BOC per part de Trotski havien estat sempre contundents, i havien trobat la seva rèplica a les pàgines de “La Batalla”, l’òrgan de premsa del BOC, amb la firma, entre altres, de Julián Gorkín o de Jordi Arquer, tot i que sempre havien defensat el revolucionari rus quan era atacat visceralment per l’estalinisme i fins i tot el mateix any 1934 havien sol·licitat que se li concedís asil polític a Espanya.

Que ara, en l’únic article que coneixem de Trotski sobre la situació catalana, publicat el 1934, tornessin a aparèixer crítiques i al mateix temps recomanacions sobre com calia actuar davant d’una situació delicada i compromesa com era la que s’estava vivint a Catalunya i a la República espanyola, era de fet completament normal. Trotski era dels pocs revolucionaris europeus que fou capaç de valorar la importància que estava assolint el procés polític de la República espanyola i si bé no sempre disposava de tota la informació possible, l’estratègia i la tàctica que dissenyava sempre apuntaven cap a una finalitat molt concreta, que no era altra que potenciar la presa del poder per la classe treballadora. I tampoc dubtava en reclamar la República Catalana, com una fórmula per fer possible un principi que sempre li havia semblat inalienable: l’exercici del dret a l’autodeterminació dels pobles i de les nacions. Un exercici que, en primera instància, havia de defensar la classe treballadora. La independència de classe, l’assumpció del protagonisme de la classe obrera -que en cap cas havia d’anar a remolc de la situació- eren altres de les recomanacions que destacava Trotski en un article contundent que, de manera clara i expressiva, situava la qüestió catalana en el primer pla de la conflictivitat republicana del moment.

Pelai Pagès

Universitat de Barcelona

 

 

 

 

 

Lleó Trostki

 

EL CONFLICTE CATALÀ I LES TASQUES DEL PROLETARIAT (1)

(estiu 1934)

 

1. L’apreciació del conflicte català (2) i de les possibilitats que se’n desprenen ha de partir del fet que Catalunya representa avui incontestablement la més forta posició de les forces defensives front a la reacció espanyola i al perill feixista. Si es perdés aquesta posició, la reacció hauria assolit una victòria decisiva i per molt temps. Amb una política justa, l’avanguarda proletària podria utilitzar aquest bastió defensiu com a punt de partida d’una nova ofensiva de la revolució espanyola. Aquesta hauria d’ésser la nostra perspectiva.

 

2. Aquest desenvolupament és impossible mentre el proletariat català no hagi aconseguit encapçalar el combat defensiu contra el govern central reaccionari de Madrid. Però això no és possible si el proletariat català manifesta estar disposat a sostenir aquesta lluita només en el cas que sigui endegada […] o l’intransigència del govern de Madrid, o el caràcter reaccionari de la petita burgesia catalana. La política seguidista de Maurín és adoptada pels nostres camarades dins l’Aliança Obrera de Catalunya (3). Però trencar aquest seguidisme només és possible si es col·loca al capdavant del moviment de defensa, si n’aclareix les perspectives, si llança consignes sempre més coratjoses i comença a prendre la direcció de la lluita no en les paraules sinó en els fets.

 

3. Una resistència victoriosa només es pot concebre si mobilitza totes les forces de les masses – i ara existeixen totes les precondicions per fer-ho – i a més si ho fa cap endavant, a l’ofensiva. Per això és d’una importància decisiva que l’avanguarda proletària expliqui des d’ara mateix a les masses obreres i camperoles de la resta d’Espanya que la victòria o la derrota de la resistència catalana determinarà igualment la seva pròpia victòria o la seva derrota. Cal mobilitzar d’immediat aquests aliats a tota Espanya, i no esperar el moment en què l’ofensiva reaccionària esdevingui un fet. (Que és la posició dels nostres camarades i de la majoria del comité de l’Aliança Obrera) (4).

 

4. Catalunya pot esdevenir l’eix de la revolució espanyola. La presa de la direcció a Catalunya ha d’ésser la base de la nostra política a Espanya. Però la política dels nostres camarades ho fa del tot impossible. Cal canviar urgentment aquesta política si no es vol que una situació decisiva acabi, pels nostres errors, en una nova derrota que podria ser decisiva per molt temps.

No hem d’amagar-nos que la política dels nostres camarades sobre aquesta qüestió ha malmès el prestigi no només de la nostra organització i de l’Aliança Obrera, sinó del proletariat mateix, i que no pot ser recuperat sense un gir radical i la prova dels fets. La posició actual dels nostres camarades i dels de l’Aliança Obrera només pot ser entesa per les masses treballadores no proletàries de la següent manera: el proletariat, per mitjà de les seves organitzacions, està disposat a participar si d’altres comencen. I posa preu per fer-ho (veure els termes imposats per l’Aliança Obrera) a l’Esquerra catalana (5), ignora completament els interessos particulars de la pagesia i de les masses petit-burgeses, i es dedicarà a dirigir el combat tant de pressa com sigui possible cap els seus propis objectius de classe, la dictadura del proletariat (6). En comptes d’aparèixer com a dirigent de totes les capes oprimides de la nació, com a dirigent del moviment d’alliberament nacional, el proletariat només apareix aquí com a acompanyant de les altres classes: de fet, un acompanyant molt egoista a qui s’ha de fer donacions, o més aviat promeses, perquè se’l necessita i en tant que se’l necessita. La petita burgesia catalana, la gran burgesia i la reacció, basant-se en la davallada de la petita burgesia, no podien desitjar res millor del proletariat en una situació com aquesta.

 

5. Els nostres camarades han de fonamentar el seu gir per sobre de tot en el següent: han de fer agitació (tant des de la seva organització com des de l’Aliança Obrera) a favor de la proclamació d’una república catalana independent, i han d’exigir, per tal de garantir-la, l’armament immediat de tot el poble. No s’ha d’esperar que el govern els armi: han de formar immediatament milícies obreres que no només exigiran del govern el millor equipament, sinó que l’obtindran desarmant els reaccionaris i els feixistes. El proletariat ha de demostrar a les masses catalanes que té un interès sincer per la defensa de l’independència catalana. És aquí que raurà el pas decisiu vers la conquesta de la direcció en la lluita de totes les capes, preparada per a la defensa a la vegada de la ciutat i del camp. L’armament del poble ha d’esdevenir el centre de la nostra agitació en les properes setmanes, entorn de les consignes següents: “Cap retallada dels sous! El govern i la patronal han d’assumir el cost de l’equipament i les reserves!”. S’han de dedicar les forces militars existents com a instructors en la formació de les milícies, i fer elegir els oficials per les milícies. La base de la milícia és la fàbrica.

Els obrers de la gran industria, dels ferrocarrils, etc. i de tots els serveis públics han de formar part automàticament d’aquesta milícia. La majoria del poble ha d’ésser cridat a unir-s’hi. Cada regiment elegeix el seu comité, el qual envia un representant al comité central de totes les unitats de milícia de Catalunya. El comité central –és a dir, el soviet central- funciona com a Estat polític, però primer i abans de res com a organisme de control i més tard com a autoritat central per a les reserves i l’equipament de les forces armades. En la realització d’aquesta tasca, esdevindrà l’organisme al costat del govern, el govern pròpiament dit (7). És la forma, el desenvolupament concret del soviets en la situació actual a Catalunya.

 

6. Degut a les seves profundes divisions internes (8) que no li permeten establir la seva hegemonia a Catalunya, el proletariat no pot, en la situació actual, proclamar per ell sol l’independència de Catalunya. Però pot i deu cridar amb totes les seves forces a l’independència i exigir-la del govern petit burgès de l’Esquerra. Ha de respondre a les seves maniobres dilatòries per la convocatòria d’eleccions. “Necessitem un govern que representi i dirigeixi la voluntat real de lluita de les masses populars”. Els comités de regiment de la milícia han d’esdevenir el mitjà principal per a la preparació i la celebració de les dites eleccions. En altres paraules, en la mesura en què les dues fases del problema, la proclamació de la independència i l’armament del poble, poden estar separades l’una de l’altre, és per mitjà de la segona que s’ha de realitzar la primera.

 

7. El proletariat no només ha de posar al davant les reivindicacions democràtiques (llibertat de prensa, Estat auster, anivellament dels salaris dels funcionaris, economia democràtica, supressió dels impostos indirectes, impost progressiu directe sobre els propietaris per a finançar la resistència, etc.) per a ell mateix i a més de les seves pròpies reivindicacions de classe, sinó que també ha d’incorporar totes les reivindicacions específiques dels pagesos i de les masses petit burgeses a les reivindicacions anteriors.

 

Hi ha manca d’informació sobre els detalls de la qüestió agrària, però el proletariat, per pròpia iniciativa, abans de res ha d’armar les masses amb consignes i reivindicacions per les quals combatre. Però sense presentar aquestes reivindicacions com a condicions per participar com a classe a la lluita (9).

 

 

 

 


Notes

*Entre claudators, les notes afegides per la traducció catalana.

 

(1) Arxius James P. Cannon, Biblioteca d’Història Social, Nova York. [Editat per primera vegada, en francés, a Léon Trotsky. Oeuvres, volum 4, Paris EDI, 1979. D’aquesta edició francesa n’hem fet la traducció al català, creiem que per primera vegada. No ens consta cap traducció al castellà. Els investigadors i editors francesos expliquen:]

Aquest document, trobat en el arxius de la C.L.A. [Lliga Comunista d’Amèrica] no porta cap data, i es troba en un dossier que porta la data de 1934; està escrit en anglès, una traducció més aviat mediocre que hem hagut de retraduir per aproximació. Es tracta, amb força versemblança, d’una carta adreçada al S.I. [Secretariat Internacional de la Lliga Comunista Internacional] el contingut de la qual permet situar-la aproximadament entre juliol i setembre. [Revisats butlletins de l’època i escrits de balanç dels protagonistes, no sembla que aquesta carta arribés a Espanya]

 

(2) Un cop celebrades les eleccions generals del novembre de 1933, la formació d’extrema dreta, la C.E.D.A. de José Maria Gil Robles y Quiñones (1898-1980) s’havia convertit en el grup més important de les Cortes i reclamava sorollosament el poder, amb tot tipus d’amenaces. D’altra banda, el desembre de 1933, el dirigent del partit petit burgès nacionalista català Lluís Companys i Jover (1883-1940) havia esdevingut president de la Generalitat de Catalunya. El “conflicte català”, fins llavors latent, havia esclatat l’abril de 1934, amb la votació pel parlament català, sota la pressió de l’organització pagesa dels rabassaires, d’una llei que reduïa de manera important els vells drets feudals del propietaris.

El govern central, presidit des de feia poc per Ricardo Samper Ibañez (1881-1938), sota la pressió dels grans propietaris catalans, va recórrer aquesta llei davant el Tribunal de Garantías Constitucionales, el qual l’annul·là el 10 de juny. El parlament català llavors votà immediatament una nova llei, idèntica en tots els punts, i els diputats catalans –imitats pels bascos – van abandonar les Cortes. Era evident que la situació portava a una prova de força, car l’entrada de la C.E.D.A. en el govern –a la qual el P.S. [P.S.O.E.] estava decidit a respondre per la força a tot el país– no podia significar altra cosa que la posada en qüestió de les llibertats catalanes per la força de les armes.

 

(3) L’Aliança Obrera de Catalunya s’havia constituït el novembre de 1933. Era un front únic de diverses organitzacions obreres, el Bloc Obrer i Camperol, l’Esquerra Comunista (de Nin), el Partit Socialista Obrer Espanyol, el sindicat reformista U.G.T., els sindicats exclosos de la C.N.T. per haver seguit els dissidents dits “trentistes”, hostils a la presa de la direcció del sindicat per part dels anarquistes de la F.A.I., i la Federació Sindicalista llibertaria, igualment sortida d’una escissió de la C.N.T.. Joaquim Maurin Jullia (1896-1973), antic dirigent de la C.N.T., després del Partit Comunista, exclòs al principi dels anys trenta amb la Federació Catalano-Balear, era el principal dirigent del Bloc Obrer i Camperol de Catalunya. Des de feia uns quants anys, Trotski retreia als seus camarades espanyols, i a Andreu Nin en particular, la pràctica d’una política “seguidista” respecte a aquest corrent que ell considerava com a expressió d’un corrent petit burgès catalanista.

 

(4) La posició adoptada per la conferència regional el juny de 1934 de l’Aliança Obrera de Catalunya havia estat de “donar suport” si “el govern contrarrevolucionari de Madrid atacava Catalunya, i si, per aquest motiu, es proclamava la república catalana”. Aquesta posició equivalia ni més ni menys a deixar la decisió d’endegar la lluita … al govern català de Companys, del qual Maurin pensava –i havia d’escriure en el seu llibre Revolución y contrarrevolución en España – que “ho tenia tot a les seves mans”.

 

(5) L’Esquerra [Republicana de Catalunya] era l’organització nacionalista de Catalunya, el primer cap de la qual, el coronel Macià, havia començat per proclamar la “república catalana”. El seu cap en aquell moment, Companys, era l’advocat dels militants de la C.N.T. des de feia anys.

 

(6) La conferència de juny de l’Aliança Obrera havia especificat en la seva resolució final les reivindicacions proletàries que posava com a condició per a la seva participació a la resistència enfront de Madrid.

 

(7) L’estiu de 1936, el “comité central de milícies” de Catalunya va esdevenir en algunes setmanes, efectivament, l’autèntic govern revolucionari de la Catalunya aixecada contra el pronunciament colpista dels generals.

 

(8) La C.N.T. catalana va restar decididament al marge de l’Aliança Obrera, a diferència de l’organització regional asturiana, que n’era membre entusiasta.

 

(9) Aquests consells a la Izquierda Comunista de España no van ser escoltats, i l’I.C.E. no va tenir en compte aquestes apreciacions. Malgrat que es va pronunciar per la república catalana, la Izquierda Comunista esperà l’entrada de la C.E.D.A. al govern l’octubre de 1934 per cridar a la vaga general a través de l’Aliança Obrera. Aquesta vaga, combatuda per la C.N.T., va ser un fracàs, comportant la posada en qüestió de l’statu quo de les “llibertats” catalanes, i de la pròpia existència de la Generalitat.

 

 

COMMENTS

 • My spouse and i ended up being glad when Chris could do his preliminary research from the precious recommendations he grabbed out of your site. It is now and again perplexing to just happen to be giving freely helpful hints which often other people could have been making money from. We really already know we have got the website owner to appreciate for this. The entire explanations you’ve made, the straightforward web site menu, the friendships you can help to create – it’s got most awesome, and it’s aiding our son and our family believe that this subject is awesome, which is certainly incredibly mandatory. Thanks for everything!

 • I must convey my appreciation for your kindness in support of individuals who have the need for assistance with this important issue. Your real dedication to passing the solution all-around has been quite productive and has continually allowed employees just like me to achieve their ambitions. Your insightful key points signifies a great deal to me and still more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 • I must express my admiration for your kind-heartedness supporting folks that must have guidance on your field. Your personal dedication to passing the solution along had become extraordinarily practical and have in most cases enabled people much like me to get to their endeavors. Your personal important tutorial means so much a person like me and somewhat more to my office workers. Regards; from everyone of us.

 • I simply want to mention I’m newbie to blogging and site-building and truly liked you’re page. Most likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely have terrific well written articles. With thanks for revealing your web page.

 • I’m commenting to let you know what a nice discovery my friend’s daughter enjoyed browsing your web site. She came to find so many details, which include what it is like to have a very effective helping style to let many people without problems thoroughly grasp specified complex issues. You actually exceeded visitors’ desires. I appreciate you for providing these useful, trustworthy, edifying and also fun tips about that topic to Tanya.

 • I and also my pals have already been viewing the nice recommendations from the blog and instantly developed an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. Those young boys are already for this reason warmed to learn them and already have definitely been enjoying these things. Thank you for getting very kind as well as for obtaining these kinds of extraordinary information most people are really desirous to learn about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

 • I wanted to write you that little word in order to say thanks the moment again for all the magnificent principles you’ve contributed at this time. It is simply particularly open-handed of you to offer without restraint all most people would’ve advertised for an ebook to generate some cash on their own, and in particular since you could have done it in the event you wanted. These tips additionally worked to become good way to understand that some people have similar dreams the same as mine to understand great deal more in respect of this problem. Certainly there are a lot more pleasurable occasions up front for people who read carefully your blog.

 • I really wanted to write down a simple note so as to express gratitude to you for some of the superb facts you are posting at this website. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been honored with extremely good suggestions to share with my close friends. I ‘d repeat that we readers are truly lucky to live in a magnificent site with so many lovely people with helpful points. I feel somewhat happy to have used your entire web page and look forward to tons of more fun times reading here. Thanks a lot again for all the details.

 • I just wanted to construct a quick message so as to appreciate you for these unique facts you are showing on this website. My time intensive internet lookup has at the end of the day been compensated with good quality knowledge to go over with my companions. I ‘d repeat that many of us website visitors actually are quite blessed to exist in a magnificent community with many lovely individuals with beneficial secrets. I feel somewhat blessed to have discovered the weblog and look forward to plenty of more awesome times reading here. Thanks once again for all the details.

 • I’m just commenting to let you understand of the remarkable experience my cousin’s child experienced checking your webblog. She even learned plenty of pieces, which include how it is like to have an incredible coaching heart to make other folks effortlessly gain knowledge of some tricky topics. You undoubtedly did more than readers’ desires. Thanks for producing the necessary, trusted, educational not to mention fun tips on the topic to Tanya.

 • I used to have a pop-up message when i start firefox to restore last session but now it’s gone. I need it in case i accidentally close something and i want to go back into it. Anybody know how to do it? Thanks..

 • I in addition to my buddies came looking at the best secrets and techniques found on your web site and then all of a sudden I got a terrible feeling I had not thanked you for them. Those people appeared to be as a consequence passionate to see all of them and have now certainly been having fun with those things. Many thanks for being simply kind and for figuring out this kind of remarkable information millions of individuals are really desperate to learn about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 • My husband and i ended up being very joyful that Jordan managed to finish off his reports from the precious recommendations he made from your site. It is now and again perplexing just to be giving for free guidance which often many others might have been selling. And we all realize we’ve got you to appreciate for this. All the explanations you’ve made, the straightforward blog navigation, the relationships your site help to promote – it’s got most excellent, and it is letting our son and our family do think this article is excellent, which is certainly particularly fundamental. Thank you for all the pieces!

 • I must show thanks to this writer just for bailing me out of this particular dilemma. After looking out throughout the search engines and getting opinions which were not productive, I was thinking my life was done. Living without the presence of answers to the difficulties you’ve solved as a result of the article is a crucial case, as well as those which could have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web site. Your main expertise and kindness in playing with almost everything was vital. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks very much for the impressive and result oriented help. I won’t be reluctant to endorse your web sites to any person who needs recommendations about this subject matter.

 • Thank you a lot for providing individuals with such a memorable opportunity to discover important secrets from here. It is often very lovely plus jam-packed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your blog at the very least 3 times every week to study the newest secrets you will have. And indeed, I am also certainly amazed with your excellent things you give. Certain 3 tips on this page are undeniably the most beneficial I’ve had.

 • I would like to voice my love for your generosity supporting those individuals that need help with that area. Your special commitment to getting the solution all over became amazingly advantageous and has always empowered women like me to realize their targets. This interesting key points can mean this much a person like me and additionally to my colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 • I definitely wanted to compose a message to express gratitude to you for some of the magnificent techniques you are posting at this site. My long internet look up has at the end of the day been rewarded with professional insight to share with my close friends. I ‘d mention that we site visitors are really fortunate to live in a remarkable site with many brilliant individuals with very helpful solutions. I feel very blessed to have discovered the weblog and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thanks again for everything.

 • I have read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to make the sort of fantastic informative web site.

 • I precisely desired to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I would have undertaken in the absence of these information provided by you about this area of interest. It was actually a real hard dilemma in my circumstances, nevertheless viewing the well-written avenue you treated the issue took me to cry for delight. I’m thankful for this support and as well , believe you really know what an amazing job you’re putting in teaching people by way of your web blog. Most likely you have never met all of us.

 • I wish to convey my love for your kindness in support of men and women that must have help on that theme. Your personal commitment to getting the solution all over was astonishingly advantageous and have specifically allowed workers just like me to reach their objectives. Your entire valuable useful information signifies so much a person like me and substantially more to my fellow workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 • I want to start a blog where I can talk to people and have them respond to my blogs. Not myspace or facebook. I tried blogger but the only blogs I could find were about global warming and guns. I want some where that I can open an account and say what I feel and people respond to my blogs and I can respond to theres. If anyone could help me that would be great!.

 • I am only commenting to make you be aware of what a outstanding encounter my cousin’s princess went through going through your web site. She noticed lots of details, including how it is like to have an ideal giving nature to get others with no trouble gain knowledge of certain impossible issues. You actually surpassed my expected results. Many thanks for imparting these interesting, trustworthy, informative and cool tips on that topic to Sandra.

 • This movie literally is Star Trek from a parallel universe; a universe where humanity isn’t smart enough to get into the industrial revolution even if it hit them in the face.

 • I’m just commenting to make you know of the fine discovery my friend’s child developed visiting yuor web blog. She picked up lots of issues, not to mention what it is like to have a very effective teaching spirit to have folks without problems have an understanding of a number of hard to do topics. You undoubtedly surpassed her expectations. Thanks for presenting those valuable, healthy, informative and also fun guidance on the topic to Sandra.

 • I wish to voice my admiration for your kindness for men who absolutely need help on the theme. Your special dedication to getting the solution up and down became surprisingly good and have regularly encouraged guys and women like me to achieve their targets. This helpful key points denotes a whole lot to me and somewhat more to my office colleagues. With thanks; from each one of us.

 • qtjwcgqbt ejcje fpbylru nusi bcvinjcvwwshkyu

 • I have to show my thanks to you for bailing me out of such a dilemma. Right after looking throughout the world-wide-web and seeing things which are not pleasant, I was thinking my entire life was over. Existing devoid of the approaches to the issues you have sorted out by way of your post is a critical case, and those that would have in a negative way damaged my career if I had not noticed your web site. The talents and kindness in touching all areas was valuable. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks so much for this reliable and results-oriented guide. I won’t think twice to suggest your blog to anyone who wants and needs counselling about this situation.

 • I in addition to my guys were reading the excellent techniques from the blog and so suddenly I got a horrible suspicion I had not thanked the blog owner for those strategies. These guys were for this reason thrilled to see them and have now in truth been having fun with those things. Thanks for being really kind as well as for making a decision on this form of important subjects millions of individuals are really desirous to understand about. Our honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 • I have to express my appreciation to this writer just for bailing me out of such a instance. Right after researching throughout the internet and meeting basics that were not productive, I believed my life was gone. Existing without the solutions to the problems you have solved as a result of this article content is a critical case, as well as the kind that would have adversely affected my entire career if I hadn’t noticed your web page. Your mastery and kindness in dealing with every item was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I can at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for this reliable and amazing guide. I won’t hesitate to endorse the blog to any individual who wants and needs guidelines about this subject.

 • Do you blog? Do you blog site to advertise products you are offering? I am instead brand-new to the blogging world. I generally blog site to market products that I am marketing as well as sites that I am selling on. Just how do I obtain traffic to my blog? Do I primarily just need to add content? Does my blog get gotten in the search? Any type of guidance on blog writing is quite needed. Hey there, yes I state it on my twitter account and additionally my other web-sites.

 • My wife and i have been quite joyful that Emmanuel could round up his basic research from your ideas he gained while using the web site. It is now and again perplexing to simply continually be making a gift of ideas which the others might have been making money from. And we also consider we’ve got the writer to thank for that. The main explanations you made, the easy site menu, the friendships you will give support to instill – it’s everything terrific, and it’s aiding our son and our family recognize that the topic is fun, and that’s quite serious. Many thanks for the whole lot!

 • I really wanted to make a simple remark so as to thank you for those nice advice you are placing on this website. My rather long internet research has now been compensated with really good strategies to talk about with my family members. I ‘d tell you that many of us readers actually are really lucky to dwell in a perfect site with many outstanding individuals with good suggestions. I feel somewhat happy to have used the website and look forward to some more exciting minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 • My wife and i were really lucky Jordan managed to carry out his investigation via the precious recommendations he got in your web site. It is now and again perplexing just to choose to be offering hints that people today might have been trying to sell. And we all fully understand we now have you to appreciate for this. The entire illustrations you’ve made, the easy site menu, the relationships your site help engender – it’s got all fabulous, and it is leading our son and the family feel that that article is amusing, which is certainly exceedingly serious. Thank you for everything!

 • Thanks so much for giving everyone an extraordinarily terrific chance to read articles and blog posts from this site. It can be so fantastic and packed with a good time for me personally and my office acquaintances to search the blog at minimum 3 times in a week to read through the fresh guides you have. Of course, I am also certainly motivated with your splendid points served by you. Selected 4 facts in this article are in fact the simplest I have had.

 • A lot of thanks for all your valuable efforts on this blog. Kate enjoys engaging in research and it is obvious why. My spouse and i learn all concerning the lively method you deliver advantageous information through your website and even cause participation from some others on this situation so our favorite princess has been discovering a lot. Enjoy the rest of the year. You’re conducting a fantastic job.

 • Thank you so much for providing individuals with an exceptionally special opportunity to discover important secrets from this site. It really is very awesome plus jam-packed with a lot of fun for me personally and my office mates to search your web site at least 3 times weekly to learn the latest guides you have. And definitely, I’m just usually amazed considering the wonderful suggestions served by you. Certain 3 areas in this posting are rather the most suitable I’ve had.

 • A lot of thanks for your own labor on this blog. Gloria really likes making time for research and it is obvious why. We all know all relating to the dynamic mode you offer important tricks through your website and therefore inspire contribution from visitors on that topic plus our favorite child is discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You’re performing a useful job.

 • My wife and i were very excited Ervin could deal with his web research from your precious recommendations he got when using the web page. It is now and again perplexing to just choose to be releasing solutions which often others could have been making money from. We really figure out we’ve got you to give thanks to for that. Those illustrations you made, the easy web site menu, the relationships your site give support to instill – it is most wonderful, and it’s really aiding our son and our family believe that that idea is awesome, and that’s quite pressing. Thank you for the whole thing!

 • Thank you a lot for giving everyone an extremely breathtaking chance to check tips from this site. It really is so great and as well , stuffed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your site at minimum three times weekly to read through the latest secrets you have. And indeed, we’re at all times motivated with the staggering opinions you serve. Some two areas in this posting are basically the very best we’ve ever had.

 • I must express some thanks to this writer just for bailing me out of this particular problem. Because of surfing through the search engines and coming across opinions which are not productive, I was thinking my life was gone. Being alive minus the approaches to the difficulties you have sorted out as a result of the review is a serious case, and the kind that would have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered the blog. Your own skills and kindness in taking care of the whole thing was vital. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for this skilled and results-oriented guide. I won’t be reluctant to refer the blog to anybody who would need assistance about this issue.

 • I precisely wanted to thank you so much yet again. I am not sure the things I would have undertaken in the absence of these aspects revealed by you directly on this theme. It was actually a very difficult dilemma for me, however , observing your specialized manner you resolved the issue forced me to leap for gladness. I am just thankful for this help and in addition have high hopes you realize what an amazing job you’re doing teaching the mediocre ones with the aid of a blog. I am certain you have never got to know any of us.

 • I would like to express some thanks to you for rescuing me from this particular circumstance. Just after surfing around throughout the world wide web and getting principles which were not productive, I thought my life was gone. Existing minus the answers to the issues you’ve solved all through your short article is a serious case, as well as the ones that could have in a negative way affected my entire career if I had not come across the blog. Your own personal natural talent and kindness in controlling a lot of things was vital. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a solution like this. I can at this point look ahead to my future. Thank you so much for the high quality and effective help. I will not be reluctant to endorse your web sites to any individual who desires counselling on this subject matter.

 • My husband and i ended up being quite more than happy Peter could round up his investigation because of the precious recommendations he grabbed when using the weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself releasing secrets and techniques the others could have been selling. Therefore we acknowledge we have got the website owner to appreciate because of that. The specific explanations you made, the easy site navigation, the friendships your site make it easier to foster – it’s all powerful, and it’s leading our son in addition to the family recognize that the situation is interesting, which is certainly incredibly vital. Many thanks for the whole lot!

 • I want to express my respect for your generosity in support of individuals that need help on the issue. Your special dedication to getting the solution up and down appeared to be particularly useful and has constantly empowered guys like me to arrive at their targets. Your own useful publication implies a lot a person like me and somewhat more to my peers. Thanks a lot; from each one of us.

 • I would like to show some appreciation to the writer just for bailing me out of this matter. After exploring through the search engines and coming across views which were not powerful, I was thinking my entire life was well over. Existing devoid of the answers to the problems you have sorted out by way of the site is a serious case, as well as the kind that might have badly affected my career if I had not encountered your blog post. Your own talents and kindness in dealing with almost everything was excellent. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. It’s possible to now look forward to my future. Thanks for your time very much for your specialized and effective help. I will not hesitate to refer the website to any person who needs and wants counselling on this matter.

 • I wanted to post you one very small note in order to thank you very much again relating to the exceptional methods you have shown in this case. It’s pretty open-handed of people like you to deliver extensively all that most of us might have made available as an e-book to help make some money for themselves, most notably seeing that you might have tried it in the event you wanted. These pointers as well worked like the easy way to be aware that other individuals have a similar passion really like my own to find out lots more around this matter. I am certain there are numerous more pleasurable instances in the future for people who scan through your blog.

 • Thank you so much for giving everyone a very memorable opportunity to discover important secrets from here. It is often so pleasurable and jam-packed with amusement for me personally and my office colleagues to visit your blog minimum 3 times weekly to learn the new things you have. And lastly, I’m actually contented with your superb guidelines you serve. Some 2 areas in this article are certainly the most impressive we have ever had.

 • Thank you so much for giving everyone a very spectacular chance to check tips from this website. It can be very awesome and also full of a good time for me personally and my office peers to search your web site at the very least three times in a week to study the fresh things you have. Not to mention, I am just usually happy considering the awesome suggestions served by you. Some 4 points in this posting are honestly the most effective we have ever had.

 • My wife and i ended up being peaceful when Michael could do his research from the precious recommendations he obtained out of the site. It is now and again perplexing to simply always be offering information and facts which often many others may have been trying to sell. So we consider we now have the blog owner to be grateful to for that. The most important illustrations you made, the simple web site navigation, the relationships your site give support to create – it’s got everything sensational, and it is letting our son in addition to us do think this subject is thrilling, which is certainly very important. Thanks for the whole thing!

 • I wish to convey my affection for your generosity for persons who really want help with this one content. Your special dedication to getting the solution all-around had become pretty valuable and have specifically empowered men and women just like me to reach their endeavors. Your personal insightful useful information indicates a whole lot a person like me and a whole lot more to my office workers. Warm regards; from everyone of us.

 • I simply desired to appreciate you all over again. I’m not certain what I might have done in the absence of these advice documented by you relating to such a industry. It was actually the scary circumstance in my position, nevertheless viewing the skilled tactic you managed it took me to weep with gladness. I’m happier for the guidance and trust you recognize what a great job that you are putting in training others using your blog. Probably you’ve never met all of us.

 • All kinds of investments come with sure dangers.

 • Thanks a lot for giving everyone such a special chance to discover important secrets from this website. It’s usually so beneficial and packed with amusement for me personally and my office fellow workers to visit your web site at the very least 3 times weekly to read through the newest tips you have. Of course, I’m so certainly astounded concerning the eye-popping creative concepts you serve. Some 3 areas in this posting are easily the most impressive we have all had.

 • I would like to express my gratitude for your generosity supporting men who really want help on your subject matter. Your real dedication to getting the message along had become amazingly advantageous and have always empowered many people just like me to achieve their aims. Your amazing warm and helpful instruction denotes much to me and extremely more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 • I intended to draft you that little bit of word to say thank you over again just for the beautiful suggestions you have shown on this website. It’s quite open-handed with people like you in giving unreservedly precisely what many people would’ve offered for sale as an electronic book to help with making some money for their own end, certainly now that you could possibly have tried it in case you desired. The thoughts likewise acted to be a easy way to be certain that other people have the identical fervor the same as my own to learn a whole lot more in regard to this problem. I am certain there are several more pleasurable instances in the future for many who looked at your blog post.

 • I definitely wanted to compose a small remark so as to express gratitude to you for all of the lovely tactics you are giving out on this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been compensated with beneficial suggestions to talk about with my family members. I would declare that many of us site visitors actually are undeniably endowed to be in a very good network with many brilliant people with great points. I feel extremely lucky to have encountered the website page and look forward to some more pleasurable times reading here. Thank you once again for all the details.

 • Thanks so much for giving everyone an extraordinarily marvellous possiblity to read in detail from this site. It’s always so pleasurable and as well , packed with fun for me personally and my office colleagues to search your blog really three times in 7 days to learn the new things you will have. And indeed, I’m also at all times amazed for the outstanding strategies served by you. Selected 2 ideas on this page are essentially the most effective I’ve had.

 • I would like to show my appreciation to this writer just for bailing me out of this type of dilemma. As a result of searching through the search engines and getting suggestions which are not powerful, I thought my life was done. Living devoid of the approaches to the issues you’ve sorted out all through your report is a serious case, as well as those that could have adversely damaged my entire career if I hadn’t discovered your web page. Your own personal capability and kindness in controlling everything was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can at this time relish my future. Thank you so much for your professional and effective help. I will not think twice to recommend the website to anyone who needs to have tips on this topic.

 • There are hundreds of blogs that calls for talk about them. What is the purpose of blog site comments?

 • Thank you so much for giving everyone remarkably terrific chance to read articles and blog posts from here. It is usually very excellent and as well , stuffed with amusement for me personally and my office colleagues to visit your website really three times per week to learn the new stuff you have. And lastly, we are actually motivated concerning the gorgeous tips you serve. Some 4 ideas in this article are truly the finest I have had.

 • Thank you for each of your efforts on this web site. My mother really likes setting aside time for internet research and it’s really easy to understand why. All of us learn all about the lively method you create insightful tips and hints through the web blog and therefore cause response from other ones on that idea and our princess is now studying so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re carrying out a glorious job.

 • Thank you so much for giving everyone an exceptionally breathtaking possiblity to discover important secrets from this website. It’s usually very good and packed with amusement for me personally and my office colleagues to search your blog really 3 times in 7 days to read the latest items you will have. And indeed, I’m so always amazed with the special strategies served by you. Selected 4 points in this article are in fact the simplest I’ve ever had.

 • I wanted to put you the bit of remark to finally say thanks again for those unique solutions you’ve contributed above. It is certainly tremendously generous of you to deliver without restraint exactly what many people might have made available for an electronic book to generate some dough on their own, even more so considering that you might have tried it in case you wanted. The tips also acted to be the easy way to be certain that many people have similar dream really like my personal own to realize way more related to this problem. I’m certain there are several more pleasant periods in the future for many who looked over your website.

 • ysl

  I would like to show thanks to the writer just for rescuing me from this type of predicament. After looking out through the the net and finding recommendations that were not powerful, I figured my entire life was over. Living without the strategies to the difficulties you’ve sorted out all through your entire posting is a critical case, and the ones that might have in a negative way damaged my career if I had not come across your blog. Your primary expertise and kindness in dealing with almost everything was helpful. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a thing like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks so much for the skilled and sensible help. I will not be reluctant to refer your web blog to anyone who needs and wants recommendations about this subject.

 • I want to express my appreciation to this writer just for bailing me out of this type of challenge. Because of searching throughout the world wide web and seeing methods that were not powerful, I thought my life was done. Being alive without the presence of answers to the issues you have fixed as a result of this short article is a crucial case, and the kind that could have badly affected my career if I hadn’t come across your blog. Your personal training and kindness in taking care of all areas was helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a point like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for the expert and sensible help. I won’t be reluctant to recommend your web site to any individual who wants and needs support on this topic.

 • I actually wanted to write a simple remark to appreciate you for all of the lovely points you are placing on this site. My prolonged internet look up has finally been honored with sensible details to exchange with my good friends. I ‘d point out that we visitors are really fortunate to live in a remarkable place with very many wonderful individuals with helpful basics. I feel very blessed to have used your entire site and look forward to many more cool times reading here. Thanks once again for all the details.

 • Needed to create you one very small remark to be able to say thanks the moment again for your extraordinary pointers you have documented in this article. It has been really particularly generous of people like you to allow extensively just what numerous people could possibly have advertised as an electronic book to make some dough for their own end, primarily seeing that you might well have tried it in case you desired. Those things in addition acted as the good way to know that someone else have the same fervor just like my personal own to see somewhat more around this matter. I believe there are millions of more pleasant moments ahead for many who scan your blog post.

 • Thank you a lot for providing individuals with such a spectacular possiblity to read critical reviews from this website. It is usually very beneficial and full of fun for me personally and my office mates to visit your website at minimum three times in one week to learn the new things you have. Not to mention, I am also at all times happy for the outstanding guidelines you serve. Selected 3 facts in this post are definitely the very best I’ve had.

 • Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post.
  I will definitely comeback.

 • I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and
  would like to know where u got this from. kudos

 • If some one wishes expert view concerning blogging after that
  i propose him/her to pay a visit this weblog, Keep up the nice job.

 • My spouse and i got very glad that Raymond managed to conclude his preliminary research by way of the precious recommendations he grabbed from your very own web site. It’s not at all simplistic to just possibly be freely giving information that many others could have been making money from. And we all already know we now have the website owner to thank for this. The type of explanations you have made, the easy blog menu, the friendships your site help engender – it’s got everything exceptional, and it is leading our son in addition to our family feel that that theme is exciting, which is quite pressing. Many thanks for everything!

 • Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.

  A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you have done a fantastic job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Opera.

  Outstanding Blog!

 • Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came
  to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and outstanding design and style.

 • Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
  I will be waiting for your further post thanks once again.

 • I definitely wanted to write a simple word in order to say thanks to you for those amazing hints you are giving at this website. My particularly long internet research has now been rewarded with wonderful ideas to talk about with my friends. I ‘d claim that many of us website visitors are undeniably lucky to exist in a wonderful community with many outstanding professionals with useful opinions. I feel very blessed to have used the website and look forward to really more excellent times reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 • Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 • I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and
  exposure! Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys
  to my own blogroll.

 • Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 • If you wish for to get much from this piece of writing then you have to apply these strategies to your won website.

 • Hi there just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or
  something to do with browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The style and design look great
  though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 • Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that
  you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that,
  this is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be
  back.

Leave a Comment

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>